Tutkimuksia

Mielenkiintoista luettavaa, katsottavaa ja ajatuksia herättävää pohdintaa

Kohti virheetöntä oppimista - yli lajirajojen

Kohti virheetöntä oppimista - yli lajirajojen on käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntijan Maikki Kiilavuon osa eläinkoulutusseminaarista 6.6.2020. Maikki tutki, syntyykö eri eläinlajeja koulutettaessa eroja koulutustuloksissa, jos tähdätään virheettömään oppimiseen koulutussuunnitelmassa, ja mikä on ennakoinnista ja suunnitelmallisuudesta huolimatta virheiden rooli. Näihin kysymyksiin saat vastauksen katsomalla videon! 

Maikki Kiilavuo, EKK2


Animal emotions and welfare

Animal emotions and welfare by professor Michael Mendl. Liitteestä voit lukea Eläinten hyvinvointiseminaarissa 14.4.2015 professori Mendlin pitämän puheen suomeksi käännettynä. Hän puhui eläinten tunteista ja hyvinvoinnista, sekä siitä, voidaan niitä tutkia tieteen keinoin. 

Voimme siis määritellä tunteet ja mitata niitä tieteellisin keinoin, mutta kysymys siitä, kokevatko eläimet tietoisia tunnetiloja, jää edelleen mielipiteiden varaan. 

professori  Michael Mendl


Extending the "Five Domains" model for animal welfare assessment to incorporate positive welfare states

Liitteestä voit lukea tutkimuksesta, jossa tutkittiin "5 luokan" ajattelumallin sopivuutta eläinten hyvinvoinnin tukemiseksi. Malli kuvaa systemaattisia ja rakenteellisia positiivisia, sekä negatiivisia hyvinvointiin liittyviä asioita, hyvinvointia parantavia asioita ja positiivisten ja negatiivisten asioiden välistä korrelaatiota. 


Linkki tekstiin

In conclusion, use of the Five Domains model to arrive at an overall grade helps to evoke fresh thinking by clarifying relationships between different circumstances that generate negative and positive states, and likely interactions between those circumstances and the related affects. 

professors DJ Mellor and NJ Beausoleil