Arvot

Arvot ovat meille tärkeitä

Luotettavuus 

Vastuullisuus

Koulutettu henkilökuntamme 

Yksilöiden tarpeiden kunnioittaminen

Eettisyys

Asiakaslähtöisyys

Tieteeseen ja kokemukseen perustuva

Työturvallisuus